Τι είναι οι Αντλίες Θερμότητας

Οι αντλίες θερμότητας θέρμανσης αλλά και ψύξης είναι υψηλής απόδοσης συσκευές που απορροφούν θερμότητα από τον εξωτερικό αέρα ή από το έδαφος και την μεταφέρουν στο σπίτι σας. Ο κύκλος λειτουργίας των αντλιών θερμότητας μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για θέρμανση όσο και για ψύξη επειδή είναι πλήρως αναστρέψιμος.

Oι αντλίες θερμότητας μπορούν να επιτύχουν COP μέχρι και 5. COP (Coefficient of Performance- Συντελεστής απόδοσης λειτουργίας). Αυτό σημαίνει ότι για κάθε μονάδα ενέργειας που καταναλώνει η αντλία, παράγει 5 μονάδες θερμικής ισχύος.

Η αντλία θερμότητας αέρα - νερού, απορροφά το μεγαλύτερο ποσό ενέργειας  από τον αέρα του περιβάλλοντος και όχι καταναλώνοντας υψηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα, καύσιμα! Δηλαδή απορροφά περίπου το 75% της απαιτούμενης ενέργειας για θέρμανση και ψύξη από το περιβάλλον  (ήλιος, αέρας, έδαφος και νερό). Το υπόλοιπο 25% λαμβάνεται μέσω συμπιεστή (ηλεκτρικής ενέργεια) και έτσι πετυχαίνουμε θερμική άνεση 100%. Για αυτό το λόγο οι αντλίες θερμότητας μειώνουν τις εκπομπές άνθρακα πάνω από 50% σε σχέση με συμβατικά συστήματα θέρμανσης που χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα.

Οι υπολογισμοί βασίζονται στο Eurelec Program, 2001’ για EU 27
Συνθήκες: Ετήσια απαίτηση σε θέρμανση =  20 000 kWh, τιμές ενέργειας από τη EUROSTAT (1οεξάμηνο2007)
Μοιραστείτε το