Ελεγκτές θέρμανσης (αντισταθμίσεις) της SIEMENS. RVS21, RVS41, RVS61

Ελεγκτές θέρμανσης (αντισταθμίσεις) της SIEMENS. RVS21, RVS41, RVS61

H Hotjet για να επιτύχει την μεγαλύτερη δυνατή εξοικονόμηση στη λειτουργεία των αντλιών θερμότητας, χρησιμοποιεί Ελεγκτές θέρμανσης (αντισταθμίσεις) της SIEMENS.


Με τη βοήθεια των αντλιών θερμότητας, η θερμότητα που βρισκεται ελεύθερη στον αέρα ή στο έδαφος χρησιμοποιείτε για θέρμανση χώρων ή για ζεστό νερό χρήσης.

Υψηλά επίπεδα αποδοτικότητας, χαμηλό κόστος συντήρησης και ανεξάντλητοι πόροι είναι τα πλεονεκτήματα που προσφέρει αυτό το είδος θέρμανσης.

Αντλίες θερμότητας HOTJET είναι εξοπλισμένες με είτε ένα τυπικό ελεγκτή Siemens RVS41 RVS61 ή μεγαλύτερο. Οι ελεγκτές πρακτικά διαφέρουν μόνο από τον αριθμό των εισροών και εκροών.

Οι  ελεγκτές χρησιμοποιούνται για εφαρμογές σε αντλία θερμότητας, όπως το αέρα- νερού, νερού-νερού, - εδάφους νερού ή αντλίες θερμότητας που λειτουργούν με αέριο.

Οι ελεγκτές που παρέχονται από τη Siemens είναι κατάλληλοι για παγκόσμια χρήση.

Πολυλειτουργικές εισροές και εκροές παρέχονται για να ανταποκρίνονται στις ειδικές απαιτήσεις.

Λειτουργικές μονάδες επέκτασης, ζώνη ελεγκτές ή άλλους ελεγκτές λέβητα, όπως είναι οι ελεγκτές πετρελαίου/φυσικού αερίου, είναι διαθέσιμα για τις πιο απαιτητικές απαιτήσεις μεγαλύτερων συστημάτων.

Φυσικά, προγράμματα μέσω υπολογιστών  είναι διαθέσιμα για τον προγραμματισμό και την καταγραφή των δεδομένων.

Επίσης είναι δυνατή η τοπική ή απομακρυσμένη σύνδεση μέσω μόντεμ.

 

Τι είναι η αντιστάθμιση?

Η αντιστάθμιση είναι ένα αυτόματο σύστημα, το οποίο μέσω ενός ελεγκτή παρακολουθεί συνεχώς τις καιρικές συνθήκες, καθώς και τη θερμοκρασία του νερού της αντλίας θερμότητας και προγραμματίζει την λειτουργία της θέρμανσης κατα τη διάρκεια της ημέρας, ρυθμίζοντας κατάλληλα τη θερμοκρασία προσαγωγής του νερού.

Ιδιαίτερα κατά τους φθινοπωρινούς και ανοιξιάτικους μήνες, και ενώ λειτουργεί η κεντρική θέρμανση του κτιρίου, παρατηρείται συχνά περιοδική αύξηση ή μείωση της θερμοκρασίας χώρου η οποία υπερβαίνει σημαντικά τα όρια άνεσης των ανθρώπων που ζουν ή εργάζονται σε αυτόν. Το φαινόμενο αυτό οφείλεται στην έλλειψη αντιστάθμισης στην εγκατάσταση θέρμανσης και επιφέρει έλλειψη άνεσης και σπατάλη χρημάτων.

Η αιτία βρίσκεται στο ότι η ισχύς των σωμάτων που τοποθετούνται σε ένα χώρο υπολογίζεται ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες θέρμανσης, όταν στο περιβάλλον επικρατούν οι αντιξοότερες συνθήκες. Βέβαια οι συνθήκες αυτές στη διάρκεια της χειμερινής περιόδου θα επικρατήσουν ελάχιστες φορές ή και καθόλου. Αυτό σημαίνει ότι, αν η θερμοκρασία δεν ελέγχεται από ένα θερμοστάτη χώρου, όπως π.χ. σε μια πολυκατοικία χωρίς αυτονομία, οι χώροι θα υπερθερμαίνονται, με αποτέλεσμα τη σημαντική απώλεια θερμικής ενέργειας. Δεν είναι λίγες οι φορές που σε πολυκατοικίες χωρίς αυτονομία, όπου η εγκατάσταση λειτουργεί με χρονοδιακόπτη, οι κάτοικοι των διαμερισμάτων να ανοίγουν τα παράθυρα για να μειώσουν τη θερμοκρασία του χώρου τους, ενώ ελάχιστοι είναι αυτοί που κλείνουν τους διακόπτες των σωμάτων, όπως είναι το σωστό.

Λειτουργία

Τα διάφορα συστήματα αντιστάθμισης έχουν σαν αποστολή την αυξομείωση της ισχύος των θερμαντικών σωμάτων ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες του περιβάλλοντος. Όπως μας είναι γνωστό, η ισχύς ενός σώματος εξαρτάται και από τη μέση θερμοκρασία του, με την προϋπόθεση ότι η θερμοκρασία του χώρου παραμένει σταθερή. Δηλαδή είναι δυνατός ο έλεγχος της θερμαντικής ισχύος ενός σώματος μέσω αυξομείωσης της μέσης θερμοκρασίας του.

Σε μία αντισταθμισμένη εγκατάσταση η θερμοκρασία του νερού προσαγωγής (δηλαδή του νερού που αποστέλλεται στα θερμαντικά σώματα) ρυθμίζεται ανάλογα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, έτσι ώστε όταν έχει "πολύ κρύο" η θερμοκρασία στα σώματα να είναι υψηλή ενώ όταν έχει "καλό καιρό" η θερμοκρασία στα σώματα είναι σχετικά χαμηλή (κυκλοφορεί χλιαρό νερό). Εργαστηριακές μετρήσεις επιβεβαιώνουν οικονομία έως 35% με την εγκατάσταση αντιστάθμισης, με την προϋπόθεση ότι είναι σωστά ρυθμισμένη.

Η μονάδα αντιστάθμισης μπορεί να είναι ψηφιακή ή αναλογική και αποτελείται τουλάχιστον από τα εξής τμήματα:

  • Αισθητήριο θερμοκρασίας περιβάλλοντος (εξωτερικού χώρου)
  • Αισθητήριο θερμοκρασίας νερού προσαγωγής
  • Ρύθμισης της θερμοκρασίας νερού προσαγωγής
  • Αναλογικός ή ψηφιακός ελεγκτής αντιστάθμισης όπου συνδέονται τα παραπάνω.

 

 Μοιραστείτε το