Γεωτρήσεις γεωθερίας "GAIADRILL"

Γεωτρήσεις γεωθερίας "GAIADRILL"

Η ΖΕΟΝ ΟΕ συνεργάζεται με την GAIADRILL στην εκτέλεση έργων γεωτρήσεων γεωθερμίας.

Η GAIADRILL είναι μια σύγχρονη τεχνική εταιρία που δημιουργήθηκε για να ενώσει την πολυετή εμπειρία και την τεχνογνωσία των μελών της. Αντικείμενό της είναι τα εξειδικευμένα έργα γεωτρήσεων και κυρίως οι γεωτρήσεις γεωθερμίας.

Η GAIADRILL έχει μεγάλη εμπειρία στην εκτέλεση έργων γεωτρήσεων ιδιωτικών και δημοσίων από το 1988 σε όλη την Ελλάδα. Το αντικείμενό της εταιρίας  με μία λέξη είναι η ΓΕΩΤΡΗΣΗ κάθε τύπου και άλλες εργασίες που σχετίζονται με αυτή. Η επιτυχής κατασκευή μιας γεώτρησης, απαιτεί την ολοκληρωμένη θεώρηση και τον συνδυασμό γνώσης, διαθέσιμης τεχνολογίας και εμπειρίας. Οι πετρελαϊκές εταιρίες ήταν οι πρώτες οι οποίες αναγνώρισαν την αναγκαιότητα και εφάρμοσαν στην πράξη τη συνεργασία πολλαπλών ειδικοτήτων επιστημονικού προσωπικού το οποίο κατά διαφορετικό τρόπο, εμπλέκεται στη διαδικασία όρυξης μιάς γεώτρησης.Έτσι το τελικό αποτέλεσμα είναι ασφαλές, οικονομικό και άρτιο από τεχνικής πλευράς. Συγκεκριμένα η GAIADRILL δραστηριοποιείται στους παρακάτω τομείς:

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ
ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ

Ή φιλοσοφία της εταιρίας GAIADRILL, είναι ότι η κατασκευή της γεώτρησης πρέπει να γίνεται πάντα με τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής, με τον οικονομικότερο δυνατό τρόπο.

Οι γεωτρήσεις στην Ελλάδα είναι ένα παρεξηγημένο κεφάλαιο. Τα έργα "εκτελούνται" από ανθρώπους χωρίς επιστημονική γνώση, επειδή κάποια στιγμή αγόρασαν ένα γεωτρύπανο και άρχισαν να τρυπάνε τη γή. Η κατασκευή των γεωτρήσεων είναι ολόκληρη επιστήμη με μεγάλη βιβλιογραφία και εμπειρία ετών κυρίως από τις γεωτρήσεις πετρελαίου μεγάλου βάθους. Αν δεν σχεδιαστεί σωστά από την αρχή ένα έργο και δεν κατασκευαστεί με το σωστό τρόπο και σύμφωνα με επιστημονικές παραμέτρους, έχει μεγάλο κίνδυνο να αποτύχει.

Γεωλόγοι και άτομα καταρτισμένα που έχουν σπουδάσει το αντικείμενο και έχουν συμπληρώσει τις γνώσεις τους στο εργοτάξιο είναι έτοιμα να δώσουν λύσεις στα όποια προβλήματα παρουσιάζονται και να ολοκληρώσουν τα έργα όσο δύσκολα και αν είναι.

Η διαφορά της GAIADRILL, στην άρτια κατασκευή των έργων που αναλαμβάνει, βασίζεται:

  • Στην επιστημονική και τεχνική κατάρτιση του προσωπικού.
  • Στη μεγάλη εμπειρία που έχει στηριχτεί πάνω σε επιστημονική βάση.
  • Στην επι τόπου επίβλεψη των έργων από επιστήμονα γεωλόγο.
  • Στο σύγχρονο και μεγάλο ιδιόκτητο γεωτρητικό εξοπλισμό που έχει.

 Μοιραστείτε το