■ Διαμέρισμα 200τμ

■ Διαμέρισμα 200τμ

Διαμέρισμα σε τριώροφη πολυκατοικία στην Πολιτεία Αττικης, 200τμ με σώματα καλοριφέρ. Εγκαταστάθηκε Αντλία θερμότητας Hotjet ONE 18kW υψηλών θερμοκρασιών, σε συνεργασία με δοχείο αδρανέιας 500 λίτρων.

Στο σύστημα συνδέθηκε και ο υπάρχοντας λέβητας πετρελαίου.

Για απομακρυσμένη λειτουργία μέσω Internet τοποθετήθηκε Webserver που παρέχει πρόσβαση στις παραμέτρους λειτουργίας στον χρήστης αλλά και στο μηχανικός της εγκατάστασης.

Η αντλία έχει ενσωματωμένο σύστημα αντιστάθμισης για έλεγχο της θερμοκρασίας προσαγωγής και μέγιστη οικονομίας του συστήματος.

Η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε από την ΖΕΟΝ ΟΕ σε διάστημα τριών ημερών.Μοιραστείτε το