■ Μονοκατοικία 140τμ

■ Μονοκατοικία 140τμ

Εγκατάσταση Αντλίας Θερμότητας της Hotjet 18 kW, σε συνεργασία με δοχείο αδρανείας 500 λτ. Το σύστημα ζεσταίνει 190 τ.μ σπίτι στο Φίλυρο Θεσσαλονίκης. Η αντλία έχει ενσωματωμένο σύστημα αντιστάθμισης για έλεγχο της θερμοκρασίας προσαγωγής και μέγιστη οικονομίας του συστήματος.Μοιραστείτε το