■ Ξενοδοχείο στην Ζάκυνθο Plessas Palace Hotel

■ Ξενοδοχείο στην Ζάκυνθο Plessas Palace Hotel

Εγκατάσταση αντλίας θερμότητας Hotjet ONE 18 EVI σε συγκρότημα ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων στην Ζάκυνθο Plessas Palace Hotel 3* για την παραγωγή ζεστών νερών χρήσης.

Συνδέθηκε στο υπάρχων σύστημα παραγωγής ΖΝΧ μέσω ηλιακών και ενός Boiler 1.000 λιτ. τριπλής ενεργείας.

Η αντλία έχει ενσωματωμένο σύστημα αντιστάθμισης SIEMENS για έλεγχο της θερμοκρασίας προσαγωγής και μέγιστη οικονομίας του συστήματος.

Η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε από την ΖΕΟΝ ΟΕ σε διάστημα δύο ημέρων.

 Μοιραστείτε το