Καινοτομία HITACHI (Smart Cascade) Yutaki S80

Καινοτομία HITACHI (Smart Cascade) Yutaki S80

Έξυπνος διαδοχικός ψυκτικός κύκλος (Smart Cascade)

Η Hitachi καινοτομώντας, παρουσιάζει στη σειρά Yutaki S80 τον π ροηγμένο τεχνολογικά έξυπνο διαδοχικό κύκλο (smart cascade), ικανοποιώντας το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα σε ανάγκε ς θέρμανσης & ΖΝΧ, συνδυαζόμενο με μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας.

Η καινοτομία του επιτρέπει την εκμετάλλευση της μέγιστης δυνατή ς απόδοσης του συστήματος, ανάλογα με τη θερμοκρασία εξόδου του νερού που απαιτεί ή κάθε είδους εφαρμογή. Με αυτόν τ ον τρόπο, όταν η εγκατάσταση θα απαιτήσει χαμηλή θερμοκρασία εξόδου του νερού, μόνο ένας κύκλος θα λειτουργήσει (R410-H2O), ενώ όταν απαιτηθεί υψηλή θερμοκρασία, θα ενεργοποιηθούν και οι δύο κύκλοι (R410A, R134a και R134a-H 2O).

Ο έλεγχος των δύο αυτών κυκλωμάτων, γίνεται μέσω των τηλεχειριζ όμενων βαλβίδων SV1 και SV2. Όταν η μονάδα χρειάζεται να λειτουργήσει με μόνο ένα κύκλο, η βαλβίδα SV1=ON και η SV2=O FF. Όταν οι ανάγκες της εγκατάστασης απαιτούν τη λειτουργία και των δύο κυκλωμάτων, τότε η κατάσταση των βαλβίδω ν είναι SV1= OFF και η SV2= ON.

Επιπλέον, αυτός ο καινοτομικός διαδοχικός κύκλος των Yutaki S80, οδηγεί και σε αρκετά καλύτερο βαθμό απόδοσης COP, καθώς αξιοποιεί τις καλύτερες συνθήκες λειτουργίας και απόδοσης κάθε στιγμή.

Θερμοκρασία εξόδου νερού έως 80οC

Η θερμοκρασία εξόδου του νερού, μπορεί να επιτύχει τους 80 οC ακόμα και σε εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος -20οC. Το Yutaki S80, μπορεί να αντικαταστήσει τους λέβητες σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις, καθώς αποτελεί την ιδανική λύση για παλαιά συστήματα θέρμανσης που λειτουργούν με παλιούς τύπους θερμαντικών σωμάτων με χαμηλή μόνωση και μεγάλες απώλειες.

Η Hitachi, με τις σειρές Yutaki S80 και Yutaki S, καλύπτει όλο το εύρος αναγκών θέρμανσης που υπάρχουν στην αγορά, είτε για παραγωγή νερού θερμάνσης με υψηλές θερμοκρασίες, είτε για παραγωγή νερού θερμάνσης με χαμηλές θερμοκρασίες.

Επιπλέον η σειρά Yutaki S, καλύπτει και ανάγκες δροσισμού και ψύξης (ενδοδαπέδιο σύστημα δροσισμού / τερματικές μονάδες νερού FCU)


Σύστημα υψηλής απόδοσης

Ο συνδυασμός των συμπιεστών inverter scroll που χρησιμοποιούν οι αντλίες θερμότητας Yutaki S80, του έξυπνου διαδοχικού ψυκτικού κύκλου (smart cascade), της χρήσης τριών (3) εναλλακτών θερμότητας υψηλής απόδοσης και των αντλιών νερού (κυκλοφορητών) χαμηλής κατανάλωσης ισχύος, οδηγούν σε ένα σύστημα εξαιρετικά υψηλής ενεργειακής αποδοτικότητας που διαθέτει το μεγαλύτερο COP βαθμό απόδοσης στην αγορά.

Υψηλή θερμική απόδοση

Η σειρά Yutaki S80, παρέχει την υψηλότερη θερμική απόδοση στην αγορά, σε συστήματα θέρμανσης με υψηλές θερμοκρασίες εξόδου νερού. Είναι διαθέσιμη σε ένα ευρύ φάσμα εξωτερικών θερμοκρασιών κατάλληλων ακόμα και για τις πιο κρύες συνθήκες (-20oC).

Σταθερή ονομαστική ικανότητα θέρμανσης ακόμα και σε χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες περιβάλλοντος.

Το Yutaki S80, είναι σε θέση να διατηρεί σταθερή ικανότητα θέρμανσης σε χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες περιβάλλοντος (-20 oC), ακόμη και για υψηλές θερμοκρασίες εξόδου νερού (80 oC) χωρίς την ανάγκη χρήσης ενός υφιστάμενου μέσου θέρμανσης νερού και ΖΝΧ (ηλεκτρικός θερμαντήρας / λέβητας κλπ.).
Μοιραστείτε το