■ Εκπαιδευτήρια Κωστέα - Γείτονα

■ Εκπαιδευτήρια Κωστέα - Γείτονα

Θέρμανση πισίνας 550m3

Τα Εκπαιδευτήρια Κωστέα – Γείτονα ακολουθώντας το πνεύμα της εποχής για «Πράσινη Ενέργεια», ανέθεσαν στην εταιρία μας την μελέτη και την εγκατάσταση σύγχρονων και οικολογικών μορφών θέρμανσης.

Πραγματοποιήθηκε εγκατάσταση υβριδικού συστήματος θέρμανσης με Αντλίας Θερμότητας SAMSUNG DVMS 150kW σε συνδυασμό με 40τμ Ηλιακά Πάνελς της Ηλιοακμής.

Η εγκατάσταση θα θερμάνει πλήρως την πισινά, τον εσωτερικό χώρο του κολυμβητήριου και τα ζεστά νερά χρήσης του εκπαιδευτήριου.

Η εγκατάσταση διήρκεσε 15 ημέρες χωρίς να διακοπεί το υπάρχων σύστημα θέρμανσης.

Τα εκπαιδευτήρια απαλλάσσονται πλέον από το πετρέλαιο θέρμανσης.


 Μοιραστείτε το