■ Ξενοδοχείο στην Ζάκυνθο

■ Ξενοδοχείο στην Ζάκυνθο

Εγκατάσταση αντλίας θερμότητας Hotjet ONE 18 EVI σε συγκρότημα ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων στην Ζάκυνθο για την παραγωγή ζεστών νερών χρήσης. Συνδέθηκε στο υπάρχων σύστημα παραγωγής ΖΝΧ. Η αντλία έχει ενσωματωμένο σύστημα αντιστάθμισης SIEMENS για έλεγχο της θερμοκρασίας προσαγωγής και μέγιστη οικονομίας του συστήματος.Μοιραστείτε το